RSS

Wait Block

28 ส.ค.

Wait Block ทำให้หุ่นยนต์รอจนอุปกรณ์ตรวจจับ สามารถจับค่าที่ต้องการได้ แล้วถึงค่อยดำเนินการต่อ หรือหยุดเป็นระยะเวลาหนึ่ง

หน้าตาของ Wait Block

 1. ตัวเลขแสดงพอร์ตที่ใช้กับบล๊อกนี้
 2. สัญลักษณ์แสดงชนิดของการรอ

Wait For Time

หากตั้ง Control = Time จะทำให้หุ่นยนต์หน่วงเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

 1. Until – ระยะเวลาที่ให้หุ่นยนต์หน่วง หน่วยเป็นวินาที

Wait For Touch

หากตั้ง Control = Sensor, Sensor = Touch Sensor จะทำให้หุ่นยนต์รอการกดปุ่ม

 1. Port – เลือกพอร์ตของเซ็นเซอร์
 2. Action
  • Pressed – รอจนปุ่มถูกกด
  • Released – รอจนปุ่มถูกปล่อย
  • Bumped – รอจนปุ่มถูกกดแล้วถูกปล่อย
 3. หากต่อ NXT กับคอมพิวเตอร์อยู่ กล่องนี้จะแสดงสถานะการกดปุ่ม

Wait For Sound

หากตั้ง Control = Sensor, Sensor = Sound Sensor จะทำให้หุ่นยนต์รอถึงความดังของเสียง

 1. Port – เลือกพอร์ตของเซ็นเซอร์
 2. Until – รอจนกว่าความดังจะอยู่ในช่วงที่กำหนด
 3. หากต่อ NXT กับคอมพิวเตอร์อยู่ กล่องนี้จะแสดงความดังของเสียงที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้

Wait For Light

หากตั้ง Control = Sensor, Sensor = Light Sensor จะทำให้หุ่นยนต์รอถึงความสว่าง

 1. Port – เลือกพอร์ตของเซ็นเซอร์
 2. Until – รอจนกว่าเซ็นเซอร์จะตรวจพบความสว่างอยู่ในช่วงที่กำหนด
 3. Function
  • Generate Light – หากทำเครื่องหมายไว้ จะมีแสงสีแดงออกจากเซ็นเซอร์แสงระหว่างรอ
 4. หากต่อ NXT กับคอมพิวเตอร์อยู่ กล่องนี้จะแสดงความสว่างของแสงที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้

Wait For Distance

หากตั้ง Control = Sensor, Sensor = Ultrasonic Sensor จะทำให้หุ่นยนต์รอจนกว่าจะตรวจพบสิ่งของในระยะทางที่กำหนด

 1. Port – เลือกพอร์ตของเซ็นเซอร์
 2. Until – รอจนกว่าเซ็นเซอร์จะตรวจพบวัตถุในระยะทางที่กำหนด
 3. Show – เลือกหน่วยที่ต้องการวัด
 4. หากต่อ NXT กับคอมพิวเตอร์อยู่ กล่องนี้จะแสดงค่าที่ Ultrasonic Sensor อ่านได้

Wait For NXT Button

หากตั้ง Control = Sensor, Sensor = NXT Buttons รอการกดปุ่มบน NXT

 1. Button – เลือกปุ่มที่จะรอให้กด
 2. Action
  • Pressed – รอจนปุ่มถูกกด
  • Released – รอจนปุ่มถูกปล่อย
  • Bumped – รอจนปุ่มถูกกดแล้วถูกปล่อย
ที่มา ขอขอบคุณ
Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 28, 2011 in Wait Block

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: